Tänk på att ta med nyckeln när du lämnar lägenheten!

Om olyckan skulle vara framme och ni råkar låsa er ute och behöver låsöppning, kontaktar ni, vardagar mellan kl. 07-16, fastighetsskötaren för respektive hus eller kontoret. Övriga tider kontaktar ni vår jourtelefon. För en låsöppning efter kontorstid debiteras hyresgästen med 2500kr. Når ni ej förvaltningen och snabbt vill komma in i lägenheten hänvisar vi till låssmed. Hela kostnaden för en låssmed betalas av hyresgästen. 

Hos oss kan du betala hyran med autogiro. Det är säkert och enkelt. Hyran betalas av banken i rätt tid och du slipper arbetet. För att skaffa autogiro kontaktar du kontoret på info [snabel-a] klaraforvaltning [punkt] se eller ringer 054 15 05 63.

Vi påminner om att det är kontraktsinnehavaren som är ansvarig för djurets/djurens beteenden och ev. skadegörelse. Detta gäller förstahandskontraktet, dvs. även om lägenheten är uthyrd i andra hand.

Karlstad kommun tillämpar källsortering för såväl villor som hyresfastigheter. Det innebär att invånarna sorterar hushållsavfall och matavfall i kärl avsedda för detta.
Övrigt avfall skall enskilda själva transportera till platser avsedda för sådan deponi.
I samtliga av Klara Förvaltnings fastigheter, finns kärl avsedda för hushållsavfall och matavfall.
Övrigt avfall som plast, metall, kartong och tidningar ska hyresgästen själv ombesörja så att de kommer till rätt deponi. Sådan plats har kommunen oftast relativt nära våra fastigheter.
Övrigt avfall som elartiklar, möbler, cyklar etc. skall hyresgästen själv transportera till plats som kommunen anvisar.
Om Du/Ni inte vet var de olika deponistationerna är, kontakta kommunen 054 – 540 00 00, www.karlstad.se eller kontoret. Har ni svårt att transportera bort ev. sådan deponi, kontakta fastighetskontoret.

Vi strävar efter att våra fastigheter skall bli rökfria. All rökning på allmänna ytor i fastigheterna (vind, källare, tvättstugor, hissar mm) är otillåten. Detta gäller även entre områden till våra fastigheter. Rökning på balkonger är ej tillåten med hänsyn till hyresgäster som bor runt omkring Er. Rök aldrig där det finns friskluftsintag till fastigheten, då det sprider sig till många utrymmen. Det är numera inskrivet i hyreskontraktet att rökning inte är tillåten i lägenheterna. Vi ber att rökare tar hänsyn till icke rökare i fastigheterna. Det ger en trevligare samvaro för alla, är bra ur brandsäkerhetssynpunkt och uppskattas av allergiker och våra boende.

I anslutning till flera av våra fastigheter kan vi erbjuda p-platser eller garage att hyra. Var de finns finner Du under fliken Fastigheter. Vi ber att Du kontaktar oss på Förvaltningen om Du är intresserad av att hyra P-pats eller Garage.

I några av våra fastigheter har vi lokaler för uthyrning. Lokalerna finns på Herrhagen, Norrstrand, Färjestad och i Klara och Viken. Mer information finner Du under Fastigheter.

Vår förhoppning är att Du ska trivas hos oss och att Ni som bor i fastigheten gemensamt ser till att boendet blir trivsamt. Enligt hyreslagen ska det vara lugnt i fastigheten mellan kl 22 och kl.07. Även övriga tider ska boende ta hänsyn till och respektera varandra. Om störning sker ber vi att Du kontaktar oss på förvaltningen och uppger vilken dag, tidpunkt, typ av störning som skett samt var och vem som orsakat störning.

I några av våra fastigheter har vi extra förråd som vi kan hyra ut. Vi ber att Du kontaktar oss på kontoret om Du vill veta mer. info@klaraforvaltning.se

Vi träffas i lägenheten den dag Du får tillträde och gör då en inflyttningsbesiktning och Du kvitterar nycklar. Tidpunkt för inflyttningsbesiktning sker dagtid under veckodagar och bestäms ca 2 veckor före tillträdesdagen.

 

Vi godkänner i regel andrahandsuthyrning och vi följer de regler som finns i hyreslagen om ”beaktansvärda skäl” och under en begränsad period.
Vi har en handläggningstid på cirka två månader.
Ansökan om andrahandsuthyrning skall alltid godkännas av fastighetsförvaltningen i god tid före andrahandsuthyrningen. Viktigt att veta är att vår ordinarie hyresgäst alltid är ansvarig för kontraktet, lägenhetens skötsel, hyresinbetalningar, skadegörelse och eventuella störningar i fastigheten. Detta gäller under hela perioden som lägenheten är uthyrd i andra hand.
För mer information kontakta Klara Förvaltning på info@klaraforvaltning.se eller 054 15 05 63.

 

Om Du vill säga upp lägenheten ska Du/Ni ta fram hyreskontraktet. På baksidan finns plats där Du fyller i datum etc.
Om det är fler än en som tecknat kontraktet, är det viktigt att båda skriver under uppsägningen för att uppsägningen ska gälla.
Vi gör dig uppmärksam på att uppsägningen gäller från den sista dagen i varje månad och att Du har en uppsägningstid på 3 månader från den månad som uppsägningen sker och uppsägningen ska ha kommit kontoret tillhanda senast den sista i månaden.
Har Du/Ni önskemål om snabbare utflyttning så nämn detta. Vi försöker att hjälpa till ex-vis via vår kö, men det är ofta svårt att lösa, både beroende på handläggningstid och att även sökande har uppsägningstid.
Om lägenheten sägs upp pga dödsfall, är uppsägningstiden en månad från den siste i den månad lägenheten sägs upp. Det är ofta möjligt att förlänga den tiden om det finns skäl. Intyg från Skatteverket, som bekräftar dödsfallet och samtliga dödsbodelägare, ska bifogas. Om fler finns i dödsboet ska samtliga skriva under uppsägningen.
Saknar Du hyreskontraktet, ska Du/Ni kontakta förvaltningens kontor för att erhålla en kopia. Kontakta oss på info@klaraforvaltning.se eller på 054-15 05 63.
När det närmar sig utflyttning ber vi att Du läser igenom information som du finner under punkten utflyttning eller trycker här. Där finns information och en checklista.
Vid utflyttning kommer vi och besiktigar lägenheten. Då går vi igenom alla de utrymmen som tillhör hyreskontraktet, alltså även förråd. Se till så att all utrustning som tillhör lägenheten, ex. hatthylla, innerdörrar, badrumsskåp, takkontakter, universalbeslag m.m. finns.
Vi påminner också om att lägenheten ska vara väl avstädad (se checklista) och om du har använt extern städhjälp är du trots det ansvarig. Ett tips är att lämna en lättare städutrustning till utbesiktningen ifall något inte blir godkänt.

I samband med Din utflyttning kommer vi att göra en utflyttningsbesiktning av lägenheten och övriga ytor som Du disponerat under den tid Du hyrt av Klara Förvaltning. Vi kontrollerar även att de nycklar Du kvitterat ut återlämnas samt att lägenhet och biytor är ordentligt städade. Den checklista som ligger till grund för kontroll av städningen finner Du här. 

Vi tillåter endast elgrill på våra balkonger. Om ni vill använda er av andra grillar än elgrill ska det ske på gården och på plats som inte stör andra hyresgäster. Det ska också vara säkert ifall ni lämnar grillen varm efter grillningen. Med säker menas såväl brandrisk som att barn inte ska kunna komma mot den heta ytan.
På flera av våra fastigheter är inte ytorna lämpliga för grillning så om du är osäker, fråga fastighetsskötaren om det finns lämplig plats.

Tvätt får endast ske på angivna tider. Boka på bokningstavlan. Viktigt att inte tvätta eller använda fläkten i torkrummet efter sista tvättiden på kvällen då detta blir en störningsfaktor för lägenheterna ovanför.  Om tiden inte används, ta bort markören.

Använd gärna miljömärkt tvättmedel. Överdosera ej.

Tvättpåse måste användas vid tvätt av bygel-bh.

OBSERVERA!
Efter tvätt, torka av tvättmaskinerna, torka bort överblivet tvättmedel

Släck ljuset när du lämnar tvättstugan och stäng ev. öppna fönster.

Rökning är förbjuden.

Barn får bara vara i tvättstugan i vuxens sällskap.

Stora mattor får inte tvättas i tvättmaskinerna.

Kontakta fastighetsskötaren vid eventuella fel.

Klara Förvaltning
Norra Klaragatan 4, 653 40 Karlstad.
054 15 05 63, info@klaraforvaltning.se