klara logo

Klara Förvaltning • Norra Klaragatan 4 • 653 40 Karlstad

FELANMÄLAN

SMSa eller lämna meddelande på fastighetsskötarens telefonsvarare (numren finns i trapphuset), eller fyll i felanmälan nedan. Uppge Fel/skada, Namn, Adress och telefonnummer samt om Du har husdjur.

 

Om något övrigt akut sker i lägenheten eller i övriga fastigheten ber vi er i första hand att SMSa fastighetsskötaren.

 

I och med att Du gör en felanmälan godkänner Du att fastighetsskötaren under arbetstid får gå in i lägenheten med huvudnyckel för att åtgärda felet.
Önskar du vara hemma skall detta anges vid felanmälan.