klara logo

Klara Förvaltning • Norra Klaragatan 4 • 653 40 Karlstad

FELANMÄLAN

Vid felanmälan ber vi att Ni i första hand kontaktar fastighetsskötaren. Deras arbetstider är 07.00 till 16.00. Om det är akut och de inte svarar omedelbart, lämna meddelande.
I andra hand skriver ner felanmälan i rutan nedan, alternativt skickar ett brev
I tredje hand ringer kontoret på tel 054 - 15 05 63.